Etablering av solcellspark i Östra Göinge kommun

Samrådsprocess och miljökonsekvensbeskrivning.Plats

  • Knislinge, Östra Göinge kommun

Uppdragsgivare

  • Alight AB och Subsolar

Projektstatus

  • 2020-09-01 – pågående