Batterilagring och decentraliserad förnybar elproduktion – en del av framtidens energiekvation

Den allt större andelen förnybar energi och den effektbrist vi ser i vissa regioner ställer nya krav på energisystemet, där lagring blir en allt viktigare pusselbit. El är en färskvara och flödar i ledningarna i takt med att den används, och när det blir allt trängre i ledningarna och då förnybara energikällor är oplanerbara kan batterier vara en lösning.

Bubbellagring, är det framtiden?

Ta del av vårt samlade material om hur vi löser framtidens energiekvation.

Läs mer

Charlotta Winkler
Technical director solar energy
Sverige
Kristin Dahlin Hedqvist
Energikonsult
Sverige