Mer lönsamt att investera i solenergi för fastighetsägare

Den 1 juli höjs gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt – från 255 kW till 500 kW. Charlotta Winkler, WSPs solenergiexpert välkomnar beskedet, men menar att gränsen borde tas bort helt.

Med allt högre ambitioner inom hållbarhetsstrategier kommer ofta ambitionen att producera egen, förnybar el. Och med det ett ökat fokus på energibehov, vilket är win-win i denna kontext. För att uppnå bästa ekonomiska och ekologiska hållbarhet av en investering i en solcellsanläggning krävs noggrann kartläggning av elbehovet, vilket genererar ökat fokus på energieffektivisering i befintliga byggnader, det är en möjlighet om något.

Charlotta Winkler
Technical director solar energy
Sverige