Expertstöd solel, smarta elsystem och brandsäkerhet

För att stärka KTCs tjänst och produkt anlitades WSP att vara strategisk rådgivare kring solelteknik beträffande dimensionering, mikronät med likströmsteknik, lagar och förordningar samt teknikval genom samlad och bred expertis. Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • KTC

Projektstatus

  • Klart