Kraftvärmeverket Lejonpannan i Linköping

Precis intill E4:an utanför Linköping ligger Gärstadverket, en anläggning som kompletterats med ett nybyggt kraftvärmeverk som kallas Lejonpannan. Plats

  • Linköping

Uppdragsgivare

  • PEAB

Projektstatus

  • Klart

Arkitekt

  • Winell & Jern Arkitekter
Antal villors årliga energibehov
25 000 25 000
ton avfall per år som eldas
230 000 230 000
Antal ton minskade utsläpp av CO2 per år
97 000 97 000