Tollare park

Uppdraget innefattade landskapsgestaltning av park med bäck och översilningsytor. Parken gränsar till naturreservat och är ett vackert, pastoralt landskap med vackra utblickar. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • NCC

Projektstatus

  • Färdigt
Dike i Tollare park som fungerar som fördröjningsmagasin för dagvatten

Diket som är placerat i parkens lågpunkt fungerar vid höga flöden som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Tollare park är ett grönområde med både öppna ytor, vattendrag och skog.

Tollare park fungerar som områdets gröna vardagsrum; en mötesplats för lek och fest.