WSP planerar och projekterar nya våtmarker i Lerum

WSP har engagerats för att planera och projektera två nya våtmarker inom Lerums kommun och en konsultgrupp med olika experter inom VA, landskap, miljö, mätningar och hydrologi har sedan september 2019 arbetat tillsammans för att ta fram förslag och ritningar på våtmarkernas utformning. Uppdragsgivare

  • Lerums kommun

Projektstatus

  • Pågår