Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2030. Som ett led i det arbetet startar nu ett innovationsprojekt med målet att bygga en fossilfri förskola. Förskolan, som fått namnet Hoppet, byggs av Derome. WSP har knutits till projektet för att hitta optimala lösningar genom att utreda och testa olika processer, material och metoder.
 Plats

  • Göteborg

Uppdragsgivare

  • Göteborgs Stad, Derome

Projektstatus

  • Pågående
Visionsbild där barn leker på en förskolegård med mycket naturinslag.

Bild: LINK arkitektur