God og effektiv kostnadsstyring er en forutsetning for å gjennomføre et vellykket prosjekt, og gjør at du kan fatte gode beslutninger underveis, rapportere riktig til enhver tid og ha kontroll på kostnadsramme og resultatmål. WSP kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt eller løse enkeltstående oppgaver.