WSP sin tilnærming til akustikkfaget kjennetegnes av tung fagkompetanse, og fokus på kvalitetssikring og innovasjon. Vi jobber med alt som omhandler akustikk, lyd og vibrasjon, og våre erfarne konsulenter tilbyr løsninger både i- og utenfor bygninger.