WSP har lang erfaring og god inngående kunnskap om både eldre og helt nye byggemetoder, konstruksjonssystemer og materialbruk. Vi har sikkerhet under bygging i fokus, og jobber målrettet hver dag for å gjøre vår del for å sørge for en sikker byggeplass.