Idrettsbygg

Idrettsarenaer samler folk fra forskjellige samfunn og fremmer lokal identitet og stolthet. Idrettsarenaer kan sette en region på kartet og fungere som en viktig møteplass som er både helsefremmende og sosial.