Eiendom

Kombinasjonen av demografiske og sosiale trender gjør at eiendomsbransjen er i konstant endring. WSPs medarbeidere har kompetansen og kunnskapen som skal til for å skape verdi for din eiendom.  


Kanalbyen i Kristiansand er et av mange prosjekter WSP har vært tungt involvert i