Solvangbygget, Bastøy fengsel

Arkitektene i WSP bisto Statsbygg med arkitekttjenester og antikvariske arbeider i forbindelse med fasaderehabilitering og tilbakeføring av fasadene på bygget Solvang på Bastøy. Bygget ble oppført i 1903, og er fredet av Riksantikvaren.