Sterudkvartalet

Sterudkvartalet skal i framtiden gjennom store endringer. WSP har vært engasjert til å gjennomføre en DIVE-analyse, som vurderer verneverdien og lesbarheten til verdiminnene som befinner seg i området.Oppdragsgiver

  • Moss Kommune

Prosjektstatus

  • 2019