I henhold til plan- og bygningsloven har det siden 2013 vært et obligatorisk krav til uavhengig kontroll i byggeprosjekter. WSP utfører uavhengig kontroll innenfor alle fagfelt.