Vei, gate og byrom

Ny teknologi skaper nye transportmuligheter og nye bevegelsesmønstre, og kommer til å ha innflytelse på våre fremtidige veier, gater og byrom- WSPs lange erfaring inne vei og mobilitet gjør det mulig å utvikle prosjekter for morgendagens behov gjennom å tenke nytt om hvordan folk reiser.