En miljøsertifisering dokumenterer at et bygg, anlegg eller et område har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft.