Vi bidrar til en bærekraftig fremtid

I dag bistår vi offentlige og private kunder i alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Uavhengig av prosjektets størrelse er vi opptatt av å finne bærekraftige løsninger som møter fremtidens utfordringer.

bg2
Vi omfavner rollen for å fremme bærekraft og skape endring slik at vi kan ta ansvar for interessentene våre og gjøre utfordringer til muligheter.
Isabelle Adjahi Senior Vice President, IR & Communications

Våre kunder

For å kunne gi gjennomtenkte råd og løsninger til våre kunder, må vi forstå hvor verden skal og vite noe om hvordan framtiden blir.  Derfor sørger vi for at vi i oppdragene våre ikke bare tar utgangspunkt i dagens kortsiktige behov, men at vi også, sammen med kunden, diskuterer, analyserer og tar hensyn til endringene i verden rundt oss som vil påvirke prosjektet i framtiden.

Vår ekspertise

Vi tilbyr spesialisttjenester innen bærekraft, energi, klimaendringer og miljø for å hjelpe kunder med å forbedre bærekraftytelsen, redusere kostnader, skape merkeverdi og håndtere risiko på tvers av organisasjonene deres.

God og sunn drift

Vi vil aktivt forvalte og forbedre vår egen miljømessige, sosiale og styringsmessige ytelse, være et eksempel som et globalt selskap og styrke organisasjonen vår for våre interessenter og for samfunnet for øvrig.

Folk og kultur

Det er viktig for oss at hver og en av våre kolleger kommer på jobb hver dag med nysgjerrighet, engasjement og en visshet om at det de gjør har en hensikt. Vi har et stimulerende og åpent arbeidsmiljø hvor alle skal føle seg verdsatt, støttet og relevant.

Future Ready

Morgendagens samfunn vil på mange måter være annerledes enn den verden vi lever i i dag. Future Ready er et globalt WSP-program som tar sikte på å utforske fremtidige trender og trender fra hele verden.

Vi deler denne kunnskapen internt i organisasjonen, og er dermed rustet til å hjelpe kundene våre med å levere morgendagens prosjekter designet for å møte fremtidens utfordringer, samtidig som vi imøtekommer dagens behov.

Learn more
Future Ready er et initiativ i verdensklasse som skiller WSP fra konkurrenter og setter selskapet vårt i sentrum for å skape en robust og fremtidssikker verden.
Alexandre L’Heureux President and CEO
bg2

GRØNN ENERGI

Fremme tilgang til billig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst samt anstendige arbeidsplasser og sysselsetting for alle.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge fleksibel infrastruktur, fremme bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi skaper inkluderende, motstandsdyktige og trygge byer og lokalsamfunn.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

 
Fremme bærekraftig forbruk og produksjon.

Klimahandling

Handle raskt for å bekjempe klimaendringer og dens virkninger.

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og opprettholde bærekraftig bruk av økosystemer og skoger, bekjempe ørkenspredning, stoppe jordforringelse og tap av biologisk mangfold.


img-corporate-responsibility-sustainability-global-cities-index
img-corporate-responsibility-sustainability-london-air-pollution
img-corporate-responsibility-sustainability-creating-efficient-facilities