Vi bidrager til en bæredygtig verden

Uanset om vi leverer større infrastrukturprojekter, projektering af byggeri, eller om vi bidrager med klimasikring, så er vi forpligtet til at finde bæredygtige løsninger, som imødekommer fremtidens udfordringer.

 

 

For WSP, sustainability is both an opportunity and a responsibility, as we draw upon our expertise to keep improving our organization.
André-Martin Bouchard Global Director, Environment & Resources, Global Sustainability Sponsor

Vores kunder

Vi forbereder vores kunder på fremtiden ved at forstå tendenser relateret til samfund, klimaforandringer, teknologi og ressourcer, samt bruge dem i vores design og rådgivning.

Vores Ekspertise

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for bæredygtighed, energi, klimaforandringer og miljø for at hjælpe vores kunder med at forbedre deres bæredygtighedsindsats, reducere omkostninger, skabe brand value og håndtere risici i deres organisation.

Vores operationelle ekspertise

Vi arbejder aktivt på at forbedre vores miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige indsatser, og fremstå som et godt eksempel på en global virksomhed og styrke virksomheden til gavn for vores stakeholders og for samfundet.

Medarbejdere og arbejdskultur

Vi ønsker at skabe et arbejdsmiljø, hvor vores medarbejdere kan leve op til deres fulde potentiale og samtidig også deltage aktivt i fællesskaber uden for arbejdstiden.

Future Ready

 Morgendagens samfund vil på mange måder være forskellig fra den verden vi oplever i dag. Future Ready er et globalt WSP-program, som har til formål at undersøge fremtidige trends og tendenser fra hele verden.

Vi deler denne viden internt i organisationen, og vi kan dermed hjælpe vores kunder til at levere morgendagens projekter, der er designet til at imødekomme fremtidens udfordringer, samtidig med at de lever op til nutidens behov.

Læs mere om Future Ready

SDG goals_icons-individual-RGB-05-bw

Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

SDG goals_icons-individual-RGB-06-bw

Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

Bæredygtig energi

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremmer vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mylius

Vi har udviklet et dialogværktøj til FNs verdensmål, som skal hjælpe vores kunder med at skabe et overblik over, hvordan deres projekter konkret bidrager til FN's verdensmål. Vi oplever, at flere organisationer og kommuner udarbejder strategier, som tager udgangspunkt i verdensmålene, og de har derfor også behov for at kunne måle, hvor og hvordan de bidrager til den positive udvikling, eller hvis de understøtter en negativ påvirkning. 
Læs mere omkring Mylius