Havne og kystanlæg

WSP er eksperter i projektering af havneanlæg, kystfaciliteter og marinekonstruktioner. Vi har international erfaring, og kan tilbyde vores kunder den nyeste teknologi og viden, som gør, at vi kan levere integrerede og fremtidssikrede projekter, som lever op til vores kunders forventninger og behov.


Innovative løsninger, der tager højde for udviklingen i den maritime sektor

70% af alle varer fragtes over hav, inden de bliver viderebragt til et andet transportmiddel. Søtransporten står for en stor andel af den internationale handel, og havne kommer derfor til at spille en vigtig rolle i forhold til den globale økonomi. Økonomien bag den globale søtransport og den stigende vækst inden for krydstogt- og færgeindustrien og de øgede investeringer i vores kyststrækninger viser, hvor vigtig en rolle den maritime sektor har i forhold til den lokale og globale vækst. Havnesektoren står dog over for nogle store udfordringer, som man bliver nødt til at tage hånd om snart: Trafikken øges, skibene bliver større og der er et større behov for at integrere andre transportformer til havneinfrastrukturen. Klimaændringer har derudover en enorm indvirkning på havnesektoren, og det er derfor svært at forudsige fremtidige scenarier.

Vores team af specialister arbejder målrettet med projektering og anlæggelse af havneanlæg, havneinfrastruktur samt kystfaciliteter. Vi leverer innovative resultater, som er baseret på vores mangeårige erfaring med havneprojekter, og vi har derfor også skabt en grundig forståelse for de udfordringer og risici, som dominerer markedet, som er utrolig alsidigt. Vi har altid fokus på miljøet i forbindelse med etablering eller renovering af havneanlæg, og vi har stor erfaring med både store og små VVM-redegørelser og miljøundersøgelser i ind- og udland. Uanset om havnen skal udvides eller ombygges, uddybes eller renses for forurening, står havneadministrationen over for miljøkrav. Vi føler os forpligtigede til at benytte os af bæredygtige og miljørigtige løsninger i alle projektets faser, da vi tror på, at det er vores fælles ansvar at passe på vores miljø.

Havne kræver tværfaglighed

Havne kræver tværfaglighed

img-vordingborg-havn

Udvidelse af Vordingborg Havn

Globalt netværk med unikke projekter verden over

Vi kender det danske marked, men kan derudover tilbyde vores kunder en række internationale kompetencer, da vi arbejder tæt sammen med havneeksperter fra WSP-afdelinger rundt omkring i verden. Vi har været involveret i mere end 300 havneprojekter overalt i verden, og vi kan dermed indhente konkrete kompetencer fra vores globale netværk, og sammensætte teams, der er skræddersyet til vores individuelle lokale kunder og projekter. Vores ingeniører elsker udfordringer, og det er vores nysgerrighed, som driver os. Vi bliver derfor begejstrede, når vi får mulighed for at arbejde på unikke projekter, der skiller sig ud fra mængden.Vi var blandt andet involveret i udvidelsen af Panama-kanalen, hvor vi, i samarbejde med myndighederne, arbejdede på at udvikle fem modeller for henholdsvis kapacitet, driftsomkostninger, markedsefterspørgsel, hydrologi og økonomi. Formålet med opgaven var at maksimere den økonomiske værdi af kanalen. Den hundrede år gamle kanal kan nu rumme de nye Panamax skibe, som er så store, at de kan transportere titusindvis af containere, stablet i en højde, der svarer til en 15-etagers bygning. Det var nødvendigt at tilpasse faciliteterne i containerhavnen til de nye skibe: Hvis operatørerne skulle holde trit med væksten, havde de brug for større kraner, stærkere kajer, højere frirum og dybere kanaler. Formålet med projektet var at reducere tidsforbruget og øge produktiviteten samt etablere en mere pålidelig intermodal logistik.

Vi var derudover en del af projektet, Palm Jumeirah, som er verdens største menneskeskabte ø. WSP havde ansvaret for at skabe et bæredygtigt forløb og skulle derudover håndtere diverse udfordringer, som indtraf under hovedprojekteringen og byggefasen, hvilket omfattede problematikker vedrørende genanvendelse af spildevand og afsaltning af havvand (omvendt osmoseproces). Halvøen har forlænget kystlinjen i Dubai med 120 kilometer, og den har resulteret i adskillige boliger og hoteller samt nye fritids- og underholdningsmuligheder. I Montreal i Canada brugte vi 3D-design og computermodellering til at gendanne Alexandra Wharf, en vigtig passagerterminal, som oprindeligt blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Byens krydstogtindustri er i kraftig udvikling og forventes fordoblet i løbet af de næste 10 år. Projektet var derfor vigtigt for byen.

Vi leverer innovative resultater, som er baseret på vores mangeårige erfaring med havneprojekter, og vi har derfor også skabt en grundig forståelse for de udfordringer og risici, som dominerer markedet. Vi føler os desuden forpligtigede til at benytte os af bæredygtige og miljørigtige løsninger i alle projektets faser, da det er vores fælles ansvar at passe på miljøet. 

WSP havneprojekter

WSP havneprojekter verden over