Landskabsarkitektur

I WSP arbejder vi med helhedsorienterede løsninger. Helhedstænkning er i WSPs landskabsarkitektur udtryk for breddefaglighed, og spiller landskabsarkitekturen en vigtig rolle i at bygge bro mellem og samle fagligheder i kombinerede og stærke løsninger. Men helhed er også fremsynethed, og for WSP er det afgørende at være Future Ready – det vil sige at planlægge for fremtiden. Fremtiden for mennesker, dyr og planter kan rammesættes med gode landskaber. Derfor baserer vi vores landskabsarkitektur på en vision om at skabe Landskaber med Levesteder, hvor vilkårene for et godt liv med sameksistens mellem mennesker, dyr og planter er til stede. 

Landskaber med levesteder er også en procestilgang, der leverer løsninger, hvor mange forskellige typer udfordringer og behov håndteres undervejs i projektudviklingen. Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og udfolder den gode fortælling med afsæt i det landskab vores projekt er placeret i – vi tegner landskabsrum med funktion, friktion og stemning.

img-landskab-levesteder_1300px