Bæredygtighed i byggeriet

Den største globale miljøudfordring i dag er klimaændringer. Bygninger bidrager til denne udfordring og er ansvarlige for cirka en tredjedel af verdens drivhusgasser. Fremover vil bygninger også kunne være en del af løsningen på de store miljøudfordringer.

Certificering

I WSP har vi eksperter inden for en lang række certificeringsordninger og FNs verdensmål og vi arbejder med certificeringsordninger som fx DGNB, Svanemærkning, BREEAM, LEED og WELL.
Læs mere om certificering

Commissioning

Commissioning er en effektiv kvalitetsstyringsproces og et vigtigt bidrag til at sikre en mere bæredygtig fremtid. I WSP hjælper vi bygningsejere med at opnå kort- og langsigtede mål for forbedret ydeevne.
Læs mere om commissioning

Nedrivning

I WSP har vi stor erfaring med alle dele af processen lige fra kortlægning af miljøfarlige stoffer  til nedrivning og genanvendelse. Vi har stor indsigt i cirkulær økonomi med fokus på genbrug og genanvendelse.
Læs mere om bæredygtig nedrivning

Renovering

I vores renoveringsteam, arbejder vi tillige med bæredygtig renovering og transformation. Vi kan udarbejde livscyklusanalyser og helhedsplanlægning i renoveringsprogrammet og sikre at eksisterende materialer udnyttes mest bæredygtigt.
Læs mere om renovering

Restaurering

Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier. 
Læs mere om restaurering

Trækonstruktioner

WSP har leveret kreative og intelligente konstruktive ingeniørydelser til mange projekter, der anvender trædesign og har vundet adskillige priser for vores arbejde på dette område. Træ er en integreret del af WSP's engagement i bæredygtighed.
Læs mere om trækonstruktioner