I WSP Danmarks renoveringsteam er vi din professionelle sparringspartner. Om vi skal vende hver en sten i et helt byggeri eller der skal kigges på korroderede bærejern i din altan, så har vi den helt rigtige specialist til sikre at der findes en løsning, og vel at mærke den rigtige løsning første gang.

I vores renoveringsteam, arbejder vi tillige med bæredygtig renovering og transformation. Med afsæt i vores store viden om bæredygtighed, kan vi udarbejde livscyklusanalyser og helhedsplanlægning, for at vurdere bæredygtighedsperspektivet, i renoveringsprogrammet og derved sikre at eksisterende materialer udnyttes mest bæredygtigt.


Eksperter i renovering

Vores eksperter har mange års erfaring i at rådgive i renoveringsløsninger med afsæt i balancen mellem både pris og kvalitet i samråd med bygherre. Dette sikrer at bygherre altid er i centrum, og løsningen for renoveringen er afstemt mellem renoveringsopgavens interessenter på kvalitet, tid og pris.

Beboeres og bygningsejers ønsker

Når vi arbejder i eksisterende bygninger som er beboet, tager vi gerne beboernes ønsker med i dialogen om løsninger. Vi fokuserer altid på den enkelte bygningsejers specifikke udfordring og er med hele vejen på projektet fra første idé og specialistanalyser til planlægning, udførelse og at få den daglige drift på plads igen.

Holistisk tilgang

Vores eksperter har en holistisk tilgang til løsningerne baseret på en stor tværfaglig viden om forskellige bygningsdeles egenskaber og indvirken på hinanden. Renovering er det muliges kunst, hvor viden om byggeskik og materialers måder at arbejde sammen på kombineret med fysiske betingelser danner rammer og grundlag for de løsninger, som anvendes.

Vores ydelser

 • Bygherrerådgivning renovering
  • Teknisk bygherrerådgivning.
  • Bygherrerådgivning for renoveringsdiscipliner.
  • Totaløkonomiberegning.
  • Projekteringsledelse renovering.
  • Budget / Skematik landsbyggefonden.

 

 • Bygningsundersøgelser
  • Tilstandsvurdering og forundersøgelser og Investeringsplaner.
  • Technical due diligence (TDD)
  • Vedligeholdelsesplaner.
  • Besigtigelse og bygningssyn.
  • Droneinspektioner

 

 • Miljø/ Bygningsfysik
  • Håndtering ifm. skimmel, råd og svamp.
  • Sanering for miljøfarlige stoffer som asbest, PCB, bly mv.
  • Håndtering af fugt problemer.
  • Indeklimamålinger og –vurderinger.

 

 • Ombygning
  • Tagboliger.
  • Tilbygninger.
  • Altaner.
  • Transformation.
  • Brugerinddragelse.
  • Risikovurdering og håndtering.

 

 • Kloak
  • Skybrudssikring, af bygninger.
  • Kloakrenovering.
  • Fugtsikring af kældre.
  • Skadedyrssikring.
  • Kortlægning, af skader og geografisk orientering.

 

 • Installationer
  • Gennemgang og analyser af brugsvand- og varmeinstallationer
  • Gennemgang og analyser af afløbsinstallationer
  • Gennemgang og analyser af elinstallationer og tavler.
  • Sikringsteknik

 

 • Energi
  • Energirenovering og -optimering.
  • Renovering og optimering af varmecentraler.
  • Grøn screening.

 

 • Materialeteknologi
  • Betonrenovering.
  • Trærenovering.
  • Murværkrenovering.
  • Stålrenovering.

 

 • Projektering renovering
  • Projektledelse.
  • Projektering i alle byggeriets faser.
  • Konstruktioner.
  • Installationer.
  • Syn og skøn.
  • 1 og 5-årseftersyn.

Renoveringsnetværk

I vores danske specialistteam besidder vi en stor bredde af renoveringskompetencer, men vi er meget mere end det. Vores styrke ligger i vores verdens omspændende netværk, som tæller intet mindre end 50.000 medarbejdere. Det betyder at vi har referencer og kompetencer til at løfte selv de mest vanskelige renoveringsprojekter.