Boliger

Vi oplever en række tendenser, som kommer til at ændre boligsektoren, som vi kender den.  Det er en kombination af demografiske og sociale tendenser, som resulterer i, at størrelsen på husstande mindskes. Næsten alle større byer oplever mangel på areal, som gør det svært at finde byggearealer til nye boligområder, og samtidig presses byerne af den vækstende urbanisering, som øger efterspørgslen radikalt af ejendomme i byen.

Vi forbedrer livskvaliteten hos boligejerne på en økonomisk ansvarlig måde 

Vi oplever, at enkeltboliger er en sektor, som allerede dominerer i Vesteuropa og Nordamerika, og vi forudser, at denne type boliger vil blive den hurtigst voksende boliggruppe på verdensplan indtil 2030. Beliggenhed i et attraktivt kvarter samt gode transportmuligheder er desuden altafgørende for køberne. Et bæredygtigt design med innovative tekniske løsninger vægtes også højt, da miljømæssig komfort og lavenergiløsninger nu er blevet standard. WSP har stor erfaring med boligbyggerier, og vi varetager alle opgaver fra enkeltboliger til byplanlægning af større boligkvarterer. Vi bistår både kommuner og private bygherrer, når de ønsker hjælp til en vellykket og profitabel boligudvikling med dertilhørende infrastruktur. Vores erfaring i boligsektoren omfatter private boliger og lejligheder, socialt boligbyggeri, kollegieværelser og hele bysamfund.

Når vi arbejder på et boligprojekt, stræber vi efter at skabe områder, der både forbedrer livskvaliteten hos individet samt støtter op omkring lokalmiljøet.Vi har derudover stor fokus på at skabe noget, som er økonomisk fordelagtigt for bygherre, og som giver afkast på længere sigt. Vores mål er at skabe boliger, som bidrager til byen og som gør lokalområdet mere attraktivt. I Valby er vi blandt andet med til at opføre nye ungdomsboliger samt et nyt kollegiehus, som skal bidrage til udviklingen af  den spirende bydel ved Valbys gamle grønttorv. Vi leverer langsigtede løsninger, som kan tilpasses fremtidige behov, og som tager højde for den generelle byudvikling.

img-valby ungdomshuse

Ungdomsboliger i Valby

img-hilda-housing-project-exterior-view-faades

Hilda Housing

Vi bistår med rådgivning gennem alle faser

Vi leverer tværfaglig ekspertise indenfor alle områder af projektet fra planlægning til projektering og konstruktion, og vi indtænker byplanlægning, økonomi, sociale fællesskaber, miljørådgivning, vandforvaltning, bæredygtige transportløsninger samt planlægning af infrastruktur i projektet fra start af. Vi bistår vores kunder gennem hele processen, og yder gennemtænkt og velovervejet rådgivning.

Vores bygherrerådgivere har et indgående kendskab til lokale byggebestemmelser og miljøregulativer, og har erfaring med at styre store komplekse projekter gennem alle faser. Som erfarne konsulenter indenfor transport og infrastruktur, ved vi hvordan man skaber levedygtige og populære områder hvor antallet af boliger opvejes af fordelene ved god tilgængelighed, offentlige transportforbindelser og attraktiv grøn beplantning med grønne pladser og vandfaciliteter.