New Mobility

Vores transport og infrastruktur står over for en ny epoke, hvor nye og innovative transportformer vil komme til at sætte dagsordenen. Selvkørende enheder med opkobling til internettet har især potentiale til at ændre vores infrastruktur og mobilitet, som vi kender det i dag. Helt fra hvordan vi pendler til og fra arbejde, til hvordan vi planlægger og udvikler vores infrastruktur i byerne.


New Mobility vil transformere vores byer

Selvkørende og internetopkoblede enheder (AV/C) og nye teknologiske transportløsninger såsom private firmaer, der tilbyder deleydelser, betyder nye muligheder, men det vil samtidig give nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at håndtere. Internetopkoblede køretøjer vil kunne afsende og modtage signaler fra andre køretøjer, gadebelysning, vejsensorer og diverse andre enheder, og de vil give en bedre og mere sikker køreoplevelse. Og hvis biler kan sætte deres passagerer af ved deres bestemmelsessted og derefter køre videre til en ny passager, så vil man ikke længere have behov for så mange parkeringspladser, og denne plads vil dermed kunne bruges til andre formål. I samarbejde med Farrells undersøgte WSP mulighederne internetopkoblede og selvkørende biler (CAV) i forhold til udviklingen af nye byområder, og man regnede med, at en nøje planlagt udrulning af fælles CAV kunne øge arealet for centrale byudviklingsområder med op til 20 %. "Hvad kan vi gøre med den frigjorte plads?" spørger Rachel Skinner (Udviklingsdirektør for WSP i London) i et tankevækkende whitepaper med titlen 'Making Better Places'.  Et globalt fokus på at skabe renere byer ved brug af el-køretøjer vil også påvirke både rejse- og energiefterspørgslen, når man overvejer den tilhørende opladningsinfrastruktur og prismekanismer.

Planlægning og projektering:

Vejsideinfrastruktur: Vi projekterer og specificerer intelligente vejsideinfrastruktur, som muliggør internetforbindelse mellem køretøjer – V2V & V2I 

Telekommunikation: Vi kan levere en række ekspertiser inden for telekommunikation, der understøtter mobiltjenester og applikationer til internetopkoblede og selvkørende enheder, som blandt andet gør betaling af ladning og diverse ydelser lettere. 

Datamanagement, lager og integration: Vi udvikler og drifter systemer, der skal håndtere store mængder data fra internetforbundne køretøjer og oversætter disse data til brugbare oplysninger, som videredeles med transportstyringscentre og/eller agenturspecifikke applikationer. 

Systemdesign og integration: Vi specificerer, udvikler og integrerer systemer, der er nødvendige for at internetopkoblede, selvkørende og elektriske køretøjer skal fungere i den virkelige verden – vi kombinerer disse med relevante betalings- og delesystemer.  

Drift og sikkerhed:

De nye former for køretøjer udfordrer eksisterende modeller for driften af vejnettet og infrastrukturen. Deres indførelse i transportnettet vil udgøre en risko for en ellers sikker drift. Hos WSP har vi udviklet modeller, som kan tydeliggøre eventuelle operationelle og sikkerhedsmæssige konsekvenser ved indførslen af CAV og ULEV i vejnettet. Sådan et værktøj gør det muligt for vejmyndighederne at planlægge en gennemtænkt integration, da man kan skabe et overblik ud fra det overordnede system frem for enkelte elementer. Ved at benytte en holistisk tilgang og holistiske modeller kan vi lave en objektiv vurdering af potentielle positive og negative påvirkninger ved indførslen af de nye teknologier. I UK har vi brugt denne fremgangsmåde til de første virkelige korridorer og et forsøg med lastbildeling. 

Prissætning og afgifter:

WSP har stor erfaring med prissætning, transportafgifter og de lovmæssige rammer deromkring, når det kommer til implementeringen af mere Co2-neutrale køretøjer. Nye mobilitetstjenester og ›Mobility as a Service‹ (MaaS) vil skabe multimodale pakker af tilbud, som i sagens natur vil betyde nye prismodeller for transport, hvilket sætter krav til den offentlige sektor, og hvordan denne vil reagere på sådan en udvikling. Private leverandørers prissætning af individuelle mobilitetstjenester og samspillet mellem disse og de samfundsmæssige incitamenter og markedsregler vil i fællesskab afgøre, hvilke rejsevalg de enkelte forbrugere vil træffe, og hvor effektivt transportsystemet vil være.    

 Politik og strategi

Internetopkoblede og selvkørende køretøjer samt nye mobilitetstjenester bliver mere og mere tilgængelige, og de udfordrer årtiers politisk planlægning samt vores grundlæggende forudsætninger for transport- og byplanlægning. Disse teknologier og tjenester, og navnlig potentialet i disse teknologier og tjenester, skaber stor usikkerhed med hensyn til den fremtidige rejseefterspørgsel, rejseadfærd, ejerskab af køretøjer samt transportsystemernes sikkerhed og kapacitet. En af hovedgrundende til at implementere effektive transportsystemer er, at de er utroligt pladseffektive. Et effektivt bytransportsystem prioriterer selvfølgelig fodgængere og cyklister højt, men derefter vil der være fokus på, hvordan man bedst skaber et integreret system for delekøretøjer, så man dermed kan mindske de nuværende skarpe grænser mellem private køretøjer, taxaer og offentlig transport.  Vi kan ikke længere ignorere denne nye teknologi, når vi udvikler længevarende strategier. Ved hjælp af intern og ekstern forskning og procesudvikling, hjælper WSP virksomheder og myndigheder med at etablere metoder, så de proaktivt kan udvikle nye politikker samt lave vurderinger forskellige fremtidsscenarier. Vi har blandt andet flere partnere og projekter i gang i USA, hvor vi afprøver og tester denne nye teknologi. I Michigan er vi for eksempel i gang med at udvikle og implementere en ny teknologi i vejsiden, som kommunikerer med køretøjer på vejbanen. Projektet foretages i Mcity, som er en falsk by etableret af University of Michigan, og den har én af verdens første isolerede vejbaner, som er 100% dedikeret til selvkørende og internetopkoblede enheder. I Storbritannien er WSP projektpartner for implementeringen af CAV for det statsejede selskab, Highways England. Målet er, at muliggøre udviklingen af et økosystem i verdensklasse klar til implementering af CAV. WSP er også førende på markedet, når det kommer til rådgivning vedrørende elbiler, opladning i infrastrukturen og etablering af lavemissionszoner. WSP har desuden udarbejdet en guide til myndighederne, som hjælper dem med beslutningstagningen, når det kommer til, hvilke ændringer og politiske tiltag, som bliver nødvendige, når de første internetopkoblede og førerløse biler skal på gaden.  I Australien arbejder WSP på at forstå, hvordan indførelsen af selvkørende køretøjer vil påvirke det generelle vejsystem og de relaterede job. Vi laver også vurderinger af selvkørende og førerløse busser. 

New mobility

En omfattende introduktion af selvkørende biler vil have en kæmpe indvirkning på vores bycentre.


Icon_New-Mobility_Shari

Delekøretøjer     

Dette emne er essentielt for, hvordan vi designer fremtidens transport. Opbygning af vores fremtidige infrastruktur afhænger i høj grad af, hvorvidt vi er villige til at opgive individuel ejerskab over køretøjer til fordel for en overordnet deleløsning.

Icon_New-Mobility_Prici

Forretnings-model

Dette emne fokuserer på omkostninger og den villighed der skal til for at skabe banebrydende forandringer.  Det kræver fantasifuld, hurtig og beslutsom handling.

 


WSP Scenario Planning Toolbox

Dette er en værktøjskasse, som skal hjælpe myndighederne med at udvikle fremtidige scenarier for vores transport og infrastruktur. Vi oplever en række tendenser herunder automatisering, digitalisering af industrien, urbanisering og klimaændringer, som udfordrer branchen samt vores evne til at handle effektivt i dag, da fremtiden fremstår meget usikker. Vores Scenario Planning Toolbox er et koncept, som indeholder en konkret rådgivningsstrategi, når vi skal bistå beslutningstagere i deres beslutningsproces.

Et internationalt team af WSP-eksperter inden for data- og systemanalyse, transportmodellering og systemdynamikmodellering har skabt et interaktive værktøj for at kunne bistå større beslutningsprocesser vedrørende nye mobilitetsløsninger. Dette nye flerdimensionale systemdynamikværktøj bygger på scenarieudvikling, og er den del af vores Scenario Planning Toolbox, og det gør det muligt for transportudbydere og WSP-eksperter at udforske, hvordan forskellige faktorer kan forme adfærden og udviklingen af transportsystemer. Se mere i videoen nedenfor.

WSP Scenario Planning Toolbox fremmer robuste og integrerede transportplaner for byer og områder i udvikling overalt i verden.

Vi beklager, men dette indhold er ikke tilgængeligt.

For at forbedre din oplevelse skal du sørge for, at alle cookies er aktiveret.

Se hvordan vores systemdynaynamikværktøj fungerer