Mineindustri

I WSP varetager vi alle aspekter af minedrift – fra geologiske undersøgelser og ressourceberegninger over VVM og miljøundersøgelser til minedesign og etablering af konkrete mineprojekter.