Haraldsminde regnvandssø i Ballerup blev i juli 2021 indviet. Det er et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Novasfos, som har realiseret projektet. WSP har været ansvarlig for projektforslaget og designet en regnsvandssø og et oversvømmelsesareal, som med hjælp fra en sluse kan tilbageholde op til 50.000 m3 regnvand. Det er lykkedes at forbedre natur-og dyrelivet i området, og har skabt grobund for et stigende antal traveture og motionsløb.

Beliggenhed

  • Danmark

Kunde

  • Ballerup Kommune & Novafos

Rolle

  • Rådgivning & projektering