Arbejdsmiljø

Vi gør en ekstraordinær indsats for at værne om vores medarbejdere, ved at skabe en god arbejdskultur, hvor god sundheds- og sikkerhedspraksis er en integreret del af vores kultur.

Zero Harm

Vores vision om nul skader på arbejdspladsen er en strategi, som hele WSP er forpligtiget til at efterleve. Med nøje overvejelser kan vi effektivt reducere risici, ved at benytte innovative løsninger,  som gør at vi kommer sikkert hjem hver dag. Vores mål for Zero Harm er følgende:

Nul dødsulykker
Nul invaliderende skader
Nul skader på offentligheden
Nul langvarrige skader af helbredet


Lede

Inspirere medarbejdere til at engagere sig i Zero Harm.

Forenkle 

Skabe effektive systemer og processer.

Nytænke

Udfordre status quo i vores arbejde.

Involvere

Opfordre folk til at tage ansvar for sikkerheden.

Lære

Dele og tilpasse succesfulde metoder.

Spore 

Identificere og forbedre successer.