Grundvandet er en værdifuld ressource, og det er derfor vigtigt at passe godt på det. Kommuner og forsyninger står med en række udfordringer, når de skal sikre grundvandet og samtidig tilgodese behovet for rent drikkevand. I WSP hjælper vi med at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger på tværs af organisation og interesser.


bnr-grundvand