Klimatilpasning

Klimaet er under forandring. Voldsomme vejrfænomener som fx skybrud skaber øget oversvømmelsesrisiko. I dag er en af udfordringerne at tilpasse vores bygninger, byer og åbne landskaber til stadigt mere kraftigt uvejr og at få håndteret øget hverdagsregn, skybrud og stormflod. I Danmark investerer kommuner i stort omfang i klimatilpasning af byer. I WSP tager vi ansvar og bidrager med vores viden og ekspertise indenfor bæredygtighed, klimatilpasning og byudvikling. Vi skaber  - via tæt samarbejde med kommuner, forsyninger og interessenter - succesfulde bæredygtige løsninger til stor glæde for borgere.