Vi handler med integritet

Vores omdømme afhænger af vores evne til at værdsætte vores medarbejdere kombineret med den høje kvalitet og ekspertise, som vi leverer til vores kunder. Vi anser ærlighed og integritet som en selvfølge i vores daglige ageren med kolleger, kunder og andre forretningspartnere.

bg2
Navn
Document Antikorruptionspolitik
Document Adfærdskodeks for samarbejdspartnere
Document Adfærdskodeks
Document Politik for Gaver, Underholdning og Forplejning
Document Politik for Samarbejde med Tredjeparter
Document Politik om fair konkurrence
Document Erklæring om globale menneskerettigheder
img-corporate-responsibility-ethics-business-hotline