Byer

Hver by er i sig selv en lille mikrokosmos, som er ligeså kompleks som de mennesker, der bor der. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler vores byer, så de imødekommer fremtidens klimaudfordringer, samtidig med at de lever op til indbyggernes behov for boliger, infrastruktur, grønne arealer, sociale samlingspunkter mm.


Innovative ideer som forbedrer samfundet

I WSP interesserer vi os for din by, fordi det også er vores hjem. Vi sørger for at være til stede i lokalmiljøet, og det er vores lokale teams rundt omkring i Danmarks byer, som kender deres egen by bedst. Det er derfor vores lokale teams, som skal skabe grundlaget for en bæredygtig og klimavenlig bydudvikling. Det er vores ansvar, at skabe bydele, hvor vandafledning, biodiversitet, el- og vandforbrug samt grøn infrastruktur er indtænkt i processen fra start. Desuden skal infrastrukturen kunne tilpasses over tid, i takt med at vores livsstil ændres og nye teknologier springer frem. Byplanlægning går derfor ikke kun ud på at skabe en by, der matcher nutidens behov. Når vi designer byer, er det vigtigt, at vi tager højde for den fremtidige udvikling, uden at vi glemmer at sikre beskæftigelse og komfortabel beboelse for indbyggerne. Vi er med igennem hele processen fra start til slut, og da byudvikling berør mange forskellige interessenter, er det afgørende at involvere de rette organisationer, myndigheder og brugere tidligt i processen. Vi baserer vores arbejde på mange års erfaring fra byudviklingsprojekter, hvor vi har leveret løsninger, der involverer vandhåndtering, vandets kredsløb, bygninger og veje, afløbssystemet og ikke mindst inddragelse af borgerne. Hele vejen fra idé og planlægning til projektering og færdigt projekt. 

Vi er stolte af at kunne skabe innovative og omkostningseffektive løsninger, der gør vores lokalsamfund bedre at bo i.
img-irmabyen

Irmabyen

img-urban-challenge_Global-Cities-Index