WSP tager klimaudfordringerne seriøst og arbejder fokuseret med byggeri og bæredygtighed. I Danmark arbejder vi fx med DGNB-systemet for at sikre implementering af bæredygtige løsninger og skabe den ønskede kvalitet. Vores eksperter har en bred palette af certificeringssystemer, som kan benyttes og sammen med bygherre vælger vi den løsning, der passer bedst til projektet. 

Byggeri og bæredygtighed

Der er flere måde at arbejde med bæredygtighed i byggebranchen. Sammen med bygherren drøfter vi om det er med udgangspunkt i FNs verdensmål, en certificering eller specielt udvalgte områder, at der skal gøres en særlig indsats. Med en tilgang som udspringer af Brundtland-rapporten (Our Common Future) øger vi kvaliteten i projektet med udgangspunkt i bygherres ønsker og projektets muligheder. 

I WSP har vi eksperter inden for en lang række certificeringsordninger og FNs verdensmål og vi arbejder med certificeringsordninger som fx DGNB, Svanemærkning, BREEAM, LEED og WELL.

Vores eksperter er med hele vejen igennem

Vores eget domicil i Taastrup er DGNB certificeret til Guld, og det er naturligvis projekteret af os selv i godt samarbejde med Dissing & Weitling og i øvrigt senere solgt til Pension Danmark. At vi har taget vores egen medicin har givet os en bevidsthed om resultater og effekt, som vi nu nyder godt af og har fået indarbejdet i flere efterfølgende projekter. Det være sig for både private udviklere, industrikunder, almene selskaber og flere kommuner m.fl.  

I certificeringsforløbets indledende faser lægges niveauet for bæredygtighedsmålet på plads. Herefter vil WSPs eksperter indefor bæredygtighed styre projektet igennem og sikre at certificeringssystemet følges, at der leveres dokumentation og at projekter lever op til de fastsatte certificeringsmål.
 

Skov- og sporbarhedscertificering

Orbicon|WSP tilbyder FSC® og PEFC™ skov- og sporbarhedscertificering, samt EUTR DDS overvågning i samarbejde med Soil Association Certification Ltd: 

 • FSC® og PEFC™ certificering af skovforvaltning: En FSC og/eller PEFC skovcertificering (FM) gives til skovejere eller grupper af skovejere, hvis skoven(e) drives i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier og/eller PEFC’s kriterier for ansvarlig skovdrift. FSC og PEFC certificeringen sker efter gældende FSC og/eller PEFC skovstandarder i Danmark, Norge og Sverige m.fl. 
 • FSC og PEFC sporbarhedscertificering: En sporbarhedscertificering (COC) sker efter de internationale FSC og PEFC COC standarder med krav til produktafgrænsning, indkøb, modtagelse, produktion, salg og mærkning af produkterne. Med et FSC eller PEFC COC certifikat viser vrksomheden, at de certificerede produkter lever op til certificeringsordningernes krav til sporbarhed fra skoven frem til forbrugeren. 
 • FSC og PEFC projektcertificering af byggeri: En FSC/PEFC projektcertificering er en engangs- og byggerispecifik sporbarhedscertificering, som er tilpasset behovet hos konstruktionssektoren. Projektcertificeringen bruges ved enhver type af byggeri- og konstruktionsprojekter. En projektcertificering kan dække hele eller dele af et givent projekt uden at de deltagende virksomhed selv skal have sporbarhedscertificering. 
 • EUTR DDS Monitering og VLC verificering af træets lovlighed og oprindelse: Vi tilbyder overvågning af virksomheders DDS og/eller VLC verificering af træets lovlighed og oprindelse i henhold til den Europæiske Tømmerlovgivning (EUTR), samt vejledning i forbindelse med etableringen af et Due Diligence system. Soil Association er EUTR godkendt moniteringsorgan.

Orbicon’ FSC licenskode: FSC-N001885 og PEFC licenskode: PEFC/09-44-14

Vi hjælper med:

 • Certificeringer 
 • Bæredygtighedsledelse
 • Udarbejdelse af byggeprogram der tager udgangspunkt i DGNBs omfattende definition.
 • Opstilling af målbare bæredygtighedsmål inden for miljømæssig, social og økonomisk kvalitet.
 • Kontinuerlig kontrol af tiltag for indarbejdelse af mål.
 • Udarbejdelse af implementeringsstrategi for sikring af lavt strømforbrug fra bruger og procesudstyr.
 • Definering af tværfagligt design team der vil inddrage de nødvendige ressourcer for at opnå den bedste bæredygtige kvalitet.
 • Inddragelse af brugere og borgere og deres påvirkninger af beslutningsgrundlag
 • Udarbejdelse af bæredygtighedsplan med handlingsplan med mål og virkemidler samt ansvarsfordeling
 • Udarbejdelse af energikoncepter
 • Udarbejdelse af vandkoncepter
 • Udarbejdelse af affaldskoncepter
 • Udarbejdelse af koncept for fleksibilitet
 • Udarbejdelse af koncept til sikring af rengøring og vedligeholdelse
 • Udarbejdelse af målings- og overvågningskoncept
 • Udarbejdelse af koncept for klimasikring
 • Beregninger og simuleringer af dagslys og kunstigt lys
 • Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af livscyklusvurderinger (LCA).
 • Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af levetidsomkostningsberegning (LCC).
 • Opstilling af bæredygtighedskrav i udvælgelseskriterierne og i tildelingskriteriet.
 • Udarbejdelse af bæredygtighedsvision
 • Udarbejdelse af bæredygtighedspolitik