Træ er en integreret del af WSP's engagement i bæredygtighed.

Brug af trækonstruktioner er en stadig mere vigtig del af designprocessen, idet vores samfund i stigende grad anerkender værdien af at bruge vedvarende ressourcer. WSP har leveret kreative og intelligente konstruktive ingeniørydelser til mange projekter, der anvender trædesign og har vundet adskillige priser for vores arbejde på dette område.

 

Træ forbedrer bygningens indeklima og livscyklusvurdering

Valg af trækonstruktioner i byggeri en oplagt mulighed for at efterleve krav til bæredygtighed - herunder myndighedernes krav om reduktion af CO2 udledning og krav om livscyklusanalyser.

I Danmark opføres traditionelt byggeri oftest i beton, stål og tegl og der er kun opført få træbyggerier i Danmark. Derfor er erfaringen med træbyggeri ikke stor hos bygherre, rådgivere og entreprenører og herunder erfaring med montage af træelementer, hvor specielt vejrpåvirkningen kan være en udfordring under opførelsen. Det kræver derfor en større omstilling i hele byggebranchen i forhold til design og udførelse at indføre trækonstruktioner. 

I WSP har vi stor erfaring med træbyggeri, da både Canada, Norge, Finland og Sverige har en omfattende og årelang tradition for træbyggeri. I WSP har vi derfor et stort erfaringsgrundlag og en stærk ekspertise indenfor design af trækonstruktioner, både i forhold til statiske beregninger, samlingsdetaljer og ikke mindst brandrådgivning.

 WSPs stærke erfaring anvender vi gerne i Danmark. Til hver opgave sammensættes et team bestående af træeksperter med erfaring fra lignende projekter i vores portefølje. Derved kan vi tilbyde kunden kompetencer, der er skræddersyet til den aktuelle opgave, hvilket giver grundlag for et optimalt design som indeholder den nyeste viden fra alle regioner.

Ud over værdien med hensyn til bæredygtighedsaspektet, kan der ofte være en ganske stor gevinst ved at bygge med træ, idet vægten af byggeriet reduceres, hvilket betyder besparelser på blandt andet fundamenter og stålkonstruktioner, samt eventuelle eksisterende konstruktioner i bygninger der skal udvides. Endvidere reduceres CO2 udledningen i forbindelse med transport af byggeelementer.

 
Bygning med trækonstruktioner

Globale kompetencecentre indenfor trædesign

WSP har et internt globalt Practice Area Network, der er dedikeret til trædesign, hvor vi kommunikerer med hinanden, på tværs af kloden, stiller spørgsmål, diskuterer projekter og ideer, udveksler oplysninger, løsninger og nye innovationer. 

Vores træekspertise ligger primært i Canada, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland og New Zealand, og eksperter fra disse regioner mødes regelmæssigt for at samarbejde og dele viden om fremskridt inden for træ, samt deler ressourcer med andre regioner, der udforsker trædesign. Derved kan vi levere nyeste ekspertviden fra alle vores kontorer.

Eksempler på ydelser til trækonstruktioner

  • Design af trækonstruktioner
  • Statiske beregninger
  • Optimering af konstruktioner og detaljer
  • Brandrådgivning