Asbest og miljøfarlige stoffer

Asbest er fællesbetegnelsen for en række naturligt forekommende mineraler, som tidligere har været meget brugt i byggeriet bl.a. på grund af deres styrke og de brandhæmmende egenskaber. Asbest er dog sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende og skal derfor omgås og håndteres med stor forsigtighed.

Har du mistanke om forekomst af asbest i et enkelt rum eller en hel bygning, kan WSP hjælpe dig fra første mistanke til problemet er afhjulpet. Vi rådgiver både privatpersoner, boligselskaber, private firmaer og offentlige kunder.
 

thn-red-asbest

Asbest

Vi udfører screeninger og kortlægninger for asbest.  Der kan også sendes prøver til analyse og påvises der asbest, er rådgivning via telefon/mail inkl i prisen. 

For en enkeltprøve koster det kr. 750 + moms.
thn-asbest-indeklima

Asbest i indeklimaet

Har du mistanke om at din bygning kan være forurenet med asbest i forbindelse med fx tagrensning eller tagskifte, så kan vi komme ud og undersøge.
Vi kan også fremsendes geltape og vejledning til prøvetagning, hvis du selv ønsker at stå for den del. 

Ekspert i asbest

Gert Porse er WSPs ekspert i asbest og bliver brugt som syn- og skønsmand i voldgiftsretten. Han er uddannet miljøtekniker, har været konsulent for Teknologisk Institut samt arbejdet med miljøfarlige stoffer, indeklima og bygge og anlæg siden midten af 1980'erne.
Kontakt Gert


Asbest, skimmelsvamp, PCB og tungmetaller