Collective Impact - bedre brug af det åbne land

I det filantropiske initiativ Collective Impact har 12 interesseorganisationer peget på, at en nytænkning af vores jordfordelingsmetode kan sikre en mere bæredygtig anvendelse af det åbne land. WSP er valgt til at forestå forhandlingerne om jordfordelingen for de tre udvalgte projekter. 

Beliggenhed

  • Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern, Danmark

Kunde

  • Collective Impact enheden

Status

  • 2015-2018

Rolle

  • Jordfordelingsplanlægger
WSP har taget opgaven på sig med stor overbevisning. Det kræver indsigt og erfaring at få alle lodsejere ud som vindere, når der skal byttes, sælges og købes jord i en samlet proces. Den erfaring og indsigt har de dygtige landinspektører fra WSP bragt ind i projektet. Det giver en stor tryghed at have WSP med.
Helga Grønnegaard Sekretariatsleder i Det åbne land som dobbelt ressource