Køge Kystsikring

Kystsikringsprojekt skal sikre Køge mod ødelæggelser i tilfælde af stormflod, men skal samtidig skabe rekreative områder til fordel for byens borgere og i videst muligt omfang tage hensyn til kystens naturværdier. 

Beliggenhed

  • Køge, Danmark

Kunde

  • Køge Kommune

Status

  • 2018-2021

Rolle

  • Rådgiver
cnt-kogekystsikring