Naturområde og klimatilpasning ved Mastrup Søerne

Nyt projekt skal lede Mastrup Bæk uden om Mastrup Søerne. WSP har blandt andet udarbejdet projektforslag, miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport.


Beliggenhed

  • Jylland, Danmark

Kunde

  • Rebild Kommune og Rebild Forsyning

Status

  • Igangværende

WSP's rolle i projektet

  • Udarbejdelse af projektforslag, ansøgningsnotat, lokalplan, miljøvurdering af lokalplan og miljøkonsekvensrapport (VVM).
Img_mastrup_soerne