Baltic Blue Growth

Ved Musholm har man etableret en muslingeproduktion, som skal stoppe algeopblomstringer, iltsvind og fiskedød i havområdet. Muslingefarmen var en del af det EU-finansierede Interreg-projekt, Baltic Blue Growth, som stod for at etablere seks muslingerfarme i Østersøen.

Status

  • Afsluttet
img-muslinger-blue-baltic-growth

I Danmark er muslingernes vækstforhold normalt gode sammenlignet med resten af Østersøen, hvilket skyldes, at saltholdigheden er højere her end længere oppe i den Botniske Bugt.
Maren Moltke Lyngsgaard Havbiolog

Lokalt produceret foder

Hovedformålet med projektet var at samle erfaringer med muslingeproduktion i stor skala og på den måde hjælpe nye produktioner i gang, der kan være med til at rense vandet i Østersøen. Muslingeproduktionen gav en betydelig biomasse efter en enkelt vækstsæson (fra maj til december) med relativt små kødfulde muslinger med højt indhold af kvælstof og fosfor. Muslingerne kan potentielt bruges som foder både til dyr og fisk og kan substituere importeret foder af fisk eller soya. Marine proteiner er flaskehalsen inden for vækst i akvakultursektoren.

WSP's rolle i projektet var at følge udviklingen i muslingernes vækst og hele tiden optimere muslingeproduktionen. Der er mange udfordringer ved processen, men også udstyr og processer, man kan forbedres inden for muslingeopdræt. Udstyret, som muslingerne vokser på, kan være lavet af forskellige materialer med forskellige maskestørrelse og flyderør. Og der kan være produktionsudfordringer i forhold til overisning om vinteren og tab af biomasse, fordi muslingerne bliver spist af edderfugle. Ved at dreje på de forskellige parametre, kan vi forbedre udbyttet i området.