Søren Jaabæksgate

Søren Jaabæksgate 2-6 er bygget i 1936 og er vernet etter Plan- og bygningsloven. WSP har kartlagt byggets tilstand.

img soren
img soren2
img soren1