Søren Jaabæksgate

Søren Jaabæksgate 2-6 er bygget i 1936 og er vernet etter Plan- og bygningsloven. WSP har kartlagt byggets tilstand.

Sted

  • Oslo, Norway

Oppdragsgiver

  • Oslo Boligbygg

Prosjektstatus

  • 2021
img soren
img soren2
img soren1