I Brandnäs på natursköna Torpön vid sjön Sommen i Östergötland var ett sågverk i drift från 1920- till 1960-talet. Under trädgårdar, sommarhus och grönytor döljer sig mycket höga halter av det giftiga ämnet dioxin, rester efter den doppningsverksamhet (en typ av träimpregnering) som utfördes under sågverkstiden.
 

Uppdragsgivare

  • Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Projektstatus

  • Pågående
Borrvagn i trädgård.