Aktualisering av Höganäs kommuns VA-plan

WSP projektleder Höganäs kommuns revidering av vatten- och avloppsplanen. I uppstarten av projektet har resultatet av den förra planen analyserats utifrån FNs globala hållbarhetsmål. Uppdragsgivare

  • Höganäs kommun

Projektstatus

  • Pågående