Flens framtida vattenförsörjning

WSP fick i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny vattenledning för att säkerställa dricksvatten med god kvalitet i Flen. Syftet med förstudien var att fastställa ledningens sträckning och ge förutsättningar för fortsatt projektering.Plats

  • Flen

Projektstatus

  • Klart