Kontorbygg Cyberforsvaret

På Jørstadmoen i Lillehammer har WSPs arkitekter svært ansvarlig arkitekt for Cyberforsvarets nye kontorbygg. Målet med prosjektet var å gi Cyberforsvaret en moderne arbeidsplass tilpasset dere oppgaver.