Power & Energy

De wereld staat voor een enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledige duurzame bronnen zoals zonne-, wind- en bio-energie. De energiesector wil voorop lopen in deze transitie naar een duurzame en CO₂-arme energievoorziening. Ook innovaties op het vlak van hergebruik van warmte en de opslag van duurzaam opgewekte energie – bijvoorbeeld in de productie van waterstof – moeten bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.