Met value engineering kunnen wij de waarde van een ontwerp analyseren en waar mogelijk optimaliseren. Het samenspel tussen functie en vorm is essentieel voor het creëren van waarde, de kern van value engineering. Vanuit elk perspectief van de belanghebbenden, maar ook vanuit iedere vakdiscipline wordt de waarde bekeken.