Water

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de leefbaarheid te waarborgen, is het van cruciaal belang dat we op de juiste manier samenleven met water. Dit kan alleen door een integrale benadering van water, natuur en leefomgevingskwaliteit. Wij adviseren op gebied van waterveiligheid en gebiedsinrichting. Wij verbinden partijen op inhoud, ondersteund door specialistische onderzoeken en begeleiden initiatiefnemers bij hun beleidsvorming, verkenningen en planstudies tot aan de realisatie van projecten. Onze experts zijn uitstekend in staat om met de continu veranderende omgeving van klanten mee te bewegen en zijn op de hoogte van actuele en nieuwe ontwikkelingen en trends.

Peter Karssemeijer
Directeur vakgroep water en omgeving
Nederland
Contact
Maurice de Kroon
Afdelingshoofd waterbouw / infra
Nederland
Contact