Peter Karssemeijer: ‘Onze integrale blik op water en landschap verandert’

Nederland staat voor een enorme opgave door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast en zelfs bosbranden; onze noodzaak tot adaptatie is groot. Dat kan niet zonder onze normen en onze opvatting van overlast aan te passen, en een integrale blik op de inrichting van ons landschap en watersystemen; zo vertelt Peter Karssemeijer.

Uiteindelijk vergt dat een integrale visie op ons landschap. Bos, vegetatie, slootjes, beekjes. Kleinschalige systemen zijn daarin belangrijk. Water dat onderweg naar de rivier al een lange weg aflegt en wordt vastgehouden, is nuttig in tijden van droogte. Maar een goed werkend kleinschalig systeem kan wél veel water afvoeren als het nodig is. Dat vergt ook een goed beheer van het watersysteem en een actueel informatiesysteem. Die integrale aanpak moeten we voor ogen hebben.
Peter Karssemeijer

Auteur

Peter Karssemeijer
Directeur vakgroep water en omgeving
Nederland


Gerelateerde thema's en tags