WSP en Kragten werken aan dijkversterkingen en -verleggingen in Limburg

Limburg is prachtig en voor veel bewoners en toeristen een plezierige plek om te wonen, werken en recreëren. Het hoogwater van dit jaar in Limburg heeft de noodzaak om ons landschap voor te bereiden op de toekomst, nog maar eens benadrukt. Om de veiligheid van 60.000 mensen te waarborgen, gaat het waterschap Limburg de dijken in dit gebied verhogen, versterken of verleggen. Het waterschap heeft hiervoor een raamovereenkomst afgesloten met drie partijen, waaronder de combinatie WSP/Kragten.

De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap. WSP en Kragten zien er naar uit om samen met het Waterschap en de andere gecontracteerden te werken aan de waterveiligheid langs de Maas en we steunen het waterschap in de ambitie om deze plannen te versnellen.
Peter Karssemeijer Manager Water & Omgeving bij WSP
De hoogwaterproblematiek van afgelopen juli heeft het belang van het HWBP maar weer al te duidelijk gemaakt. Van evacuaties tot en met water in huis, ook onze medewerkers waren direct getroffen. Dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren is op veel plekken erger voorkomen, maar door de (bijna) overstromingen zijn de zwakke plekken weer gemarkeerd. Als echte doeners hebben WSP en Kragten elkaar gevonden in hun pragmatische aanpak en complementaire kennis en ervaring op het gebied van waterveiligheid en dijkverbeteringen. Wij zijn dan ook verheugd dat we de komende jaren een bijdrage mogen leveren aan een verdere bescherming tegen hoogwater in Limburg.
Joris Janissen Directeur bij Kragten
Ondertekening 3_Waterschap Limburg